Door essentaksterfte is inmiddels een groot deel van de essen (Fraxinus Excelsior) in Nederland aangetast, of zelfs al gestorven. Dat zorgt voor een ernstige aantasting van het landschap, hoge kosten en een grote opdracht voor de beheerders om hiermee om te gaan. Natuurpo heeft strategieën opgesteld om op een planmatige manier essentaksterfte aan te pakken.

Drie omvormingsstrategieen bij essentaksterfte

We hebben drie verschillende strategieën opgesteld; voor lanen, parken & recreatiegebieden en wegbeplantingen. De strategieën bestaan uit een stappenplan, waarmee een concreet plan van aanpak voor het betreffende gebied kan worden opgesteld. Van inventarisatie en inrichtingsplan tot concrete maatregelen en vervolgbeheer. Daarbij houden we rekening met de landschappelijke kwaliteit, het ecologisch functioneren en de veiligheid van het gebied.

Factsheets

De drie omvormingsstrategieën hebben we samengevat in drie verschillende factsheets, met daarbij een vierde factsheet over essentaksterfte in het algemeen.

Planmatige aanpak

Het grote voordeel van deze strategieën is de planmatige aanpak. Hierdoor krijgen beheerders grip op de grote opdracht die ontstaat door het massaal afsterven van essen. Nog een voordeel: de Natuurpro-aanpak maakt naar buiten toe duidelijk wat u in de komende jaren binnen een bepaald gebied gaat doen. Ten slotte voldoet u met deze strategie aan de eisen van de Wet natuurbescherming.

Één aanspreekpunt bij essentaksterfte

Heeft u te maken met essentaksterfte en zoekt u één aanspreekpunt? Wij kunnen u helpen met het opstellen van een strategie voor úw situatie, maar ook de uitvoering kunnen we overnemen. Met andere woorden: wij kunnen u bij alle stappen van de strategie van dienst zijn: van inventarisatie en advies tot beheer en monitoring. Door de samenwerking met vier ecologische adviesbureau’s en acht groenaannemers zijn onze partners gevestigd door heel Nederland. Zo kunnen we u overal van dienst zijn! Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, of aan de slag wil met essentaksterfte in uw gebied.

Delen: