RWZI-terrein gaat op in Natuurreservaat

Natuurlijke Vegetaties

Uitgevoerd door:

H+N+S Landschapsarchitecten

De vegetatie bij het RWZI-terrein in Hilversum wordt steeds mooier. H+N+S Landschaparchitecten werkte bij dit project samen met zowel Koninklijke Ginkel Groep als SmitsRinsma.

De vegetatie bij het RWZI-terrein in Hilversum wordt steeds mooier. Zes jaar na aanleg gaat het terrein naadloos over in het natuurlijke landschap. Het uitgangspunt voor de inrichting van het terrein was een complex dat is afgesloten vanwege het bedrijfsproces. Het mag zeker gezien worden en is ook nog eens onderhoudsarm.

Laat de natuur haar werk doen

Het ontwerp van H+N+S Landschaparchitecten gaat uit van de natuur die haar werk doet. De basisvoorwaarden zijn gecreëerd voor een natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie. Hiervoor is een natuurlijk HEEM-zaaimengsel gebruikt. De ontwikkelingen van het terrein en de beoogde natuurwaarden hebben de tijd nodig. Dit is omdat het hier gaat om natuurlijk groen en geen gewone groenaanleg. Moeder natuur bepaalt de uiteindelijke vorm. Het terrein groen is aangelegd door de Koninklijke Ginkel Groep.

Met een doordacht plan voor de verharding en beplanting is aansluiting gevonden bij zowel het zuiveringscomplex als de omringende natuur. Een transparant hekwerk benadrukt de ligging van de gebouwen in een groter landschappelijk geheel. Door de bruine kleur wordt het hek familie van de gebouwen en worden deze als bijzondere sculpturen versterkt. Er is gebruik gemaakt van lokale boom- en grassoorten om de plek te verankeren in de omgeving.

De inheemse bomen markeren plekken en zichtlijnen. Daarnaast zorgen ze ook voor aansluiting bij de natuurlijke omgeving. Dit doen ze als solitairen, eenstammig of meerstammig, gemengde groepjes of als een grillige bosrand.

Indien u behoefte heeft aan meer informatie kunt de uitgebreide beschrijving raadplegen van het project.

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."