Nieuwbouwwijk Bessembiender in Siebengewald

Natuurinclusief bouwen, Natuurlijke Vegetaties

In de nieuwbouwwijk Bessembiender in Siebengewald hebben onze partners Jonkers Hoveniers en JUB Holland samengewerkt aan een vegetatie die een zo lang mogelijk groeiseizoen biedt. Dankzij Heem en het gebruik van bollen, het zogenaamde Bonte Berm concept, is de wijk een geschikt foerageergebied voor insecten die al vroeg op zoek gaan naar stuifmeel voor hun broed. Wanneer deze zijn uitgebloeid heeft de inheemse vegetatie de tijd gehad om zich te ontwikkelen en de functie als voedselbron voor fauna over te nemen. Door het aanleggen van een wadi wordt er een extra biodiversiteitselement toegevoegd aan de wijk, die tegelijkertijd ook dient als een klimaatadaptieve maatregel! Een mooi voorbeeld hoe de woonwijken van de toekomst er uit kunnen zien.

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."