Natuurontwikkeling De Groene Grens Veenendaal

Natuurlijke Vegetaties

De Groene Grens is een natuurlijke buffer tussen de groeigemeentes Ede en Veenendaal. Van de Haar Groep legde hier tientallen hectares nieuwe natuur aan.

De Groene Grens bestaat uit twee deelgebieden en is in totaal zo’n 40 hectare groot. Recreanten wandelen er door schraal grasland, bloemrijke hooilanden en natuurakkers, steken met een vlonderpad de poelen over en kunnen in de bosjes en houtwallen buizerds en ijsvogels spotten.

Al op onze landelijke dag in 2019 werd De Groen Grens verkozen tot project van het jaar.
De jury bestond uit Jurriën van Deijk van De Vlinderstichting, Jeroen van Westen, landschapskunstenaar en Roel ter Horst destijds manager ruimte en groen/loco gemeentesecretaris gemeente Scherpenzeel.  Ze beoordeelden de gepresenteerde projecten op basis van een aantal richtlijnen. Denk daarbij aan maatschappelijk draagvlak voor het project, waarde voor de natuur, duurzaamheid en monitoring van het project.

Deze zomer, negen jaar na de aanleg, bracht Vroege Vogels samen met Peter Verbeek van Natuurbalans  een bezoek aan het project en aanschouwden duizenden orchideeën. Klik hier voor meer informatie en het fragment van vroege vogels.

foto © Rob Buiter met Peter Verbeek tussen de orchideeën.

 

 

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."