Natuur voor VVE Kijkduinpark

Natuurlijke Vegetaties

Uitgevoerd door:

De wens van de VVE van het Kijkduinpark is om de duin-vegetaties zoals ze zouden moeten zijn, terug te brengen. HOEK heeft deze opdracht aangenomen en is al een aantal jaar bezig met het verwezenlijken van hun wens. Belangrijk hierbij was het herstellen van achterstallig onderhoud en onderhoud in de bospercelen. Er zijn hiervoor ruim 1000 bomen gekapt in de gemeente Den Haag. Het herstellen kon pas starten wanneer bepaalde boomgroepen opgeruimd zouden zijn. Er moest ruimte gecreëerd worden. Het onderhoudscontract is opgesteld op basis van 5 jaar, waarin werkzaamheden worden uitgevoerd zoals zwerfvuil ruimen, maaien, beplantingsvakken maaien en heesterbeplanting snoeien.

HOEK heeft proefvakken aangelegd om te laten zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien als je op een natuurlijke manier gaat terugplanten. De eerste resultaten van de werkzaamheden en het aangepaste onderhoudsbeleid zijn al goed zichtbaar. HOEK laat de kruiden in het park groeien wat een natuurlijk en kleurrijk beeld geeft. Er wordt nu een meerjarenplan opgesteld voor de komende jaren. Er wordt gewerkt met contracten van 5 jaar, om de continuïteit te waarborgen.

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."