Nationaal Militair Museum: natuur en cultuur

Natuurlijke Vegetaties

Uitgevoerd door:

H+N+S Landschapsarchitecten

Sinds 2015 is Vliegbasis Soesterberg opengesteld voor publiek. In het hart van de basis ligt nu een museum waarbij binnen- en buitenruimte bijna ongemerkt in elkaar overgaan. Het landschap, het museumgebouw en de inrichting zijn in nauwe samenhang met elkaar ontworpen. Aan de kant van het museumgebouw domineren de landingsbanen het weidse uitzicht en de openheid van het landschap. De boszijde is daarentegen een stuk verrassender met een afwisseling van beschutting en zichtlijnen.

Naast het realiseren van een aantrekkelijk publieksmuseum lag er op deze locatie een belangrijke opgave. Dit was een opgave vanuit de EHS-saldobenadering voor een bepaalde hoeveelheid bos, heide en schraalgrasland. Het was een uitdagende opgave om de cultuurhistorische en ecologische waarden met de bestaande recreatie-eisen in balans te brengen. Een zoneringsplan voorkomt namelijk dat de natuur te veel onder de recreatiedruk zal lijden. In samenwerking met Buiting Advies werd als onderdeel van de natuurontwikkelingsopgave in totaal 17 hectare heide, 3,9 hectare bos en 1,9 hectare aan bloemrijk grasland en schraalgrasland gerealiseerd. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van het project, zie:

http://www.hnsland.nl/nl/projects/nationaal-militair-museum

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."