Kruidenrijke bermen in de gemeente Moerdijk

Natuurlijke Vegetaties

De gemeente Moerdijk is een bijvriendelijke gemeente, maar wilde haar gemeente nog bijvriendelijker maken. Hierom kreeg Bras Fijnaart, partner van Natuurpro, de opdracht om alle entrees van de gemeente Moerdijk op te fleuren en biodivers te maken. In totaal ging het om 66 locaties. Bras Fijnaart besloot haar krachten te bundelen met van Helvoirt, waarbij Bras Fijnaart de uitvoering deed en van Helvoirt zich bezighield met advies en participatie. Tevens werd er samenwerkt met Jub voor de bloembollen en Heem voor de kruidenrijke vegetaties. Een volwaardig Natuurpro project! Niet alleen als partners van Natuurpro werd er samengewerkt. Ook de inwoners van de gemeente Moerdijk mochten hun stem laten horen. Zij mochten kiezen welk bollenmengsel er gebruikt werd bij de entrees in hun gemeente.

Tevens gaven Gert-Jan en Willem uitleg over het project. Woensdag 17 juli 2019 kregen andere gemeenten en grondeigenaren uitleg over het bijzondere project:

Bekijk hier onze kruidenzoekkaart waarop u planten en insecten ziet die vaak in de bermen te vinden zijn.

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."