Bloemrijke bermen in de Duin- en Bollenstreek

Natuurlijke Vegetaties

Uitgevoerd door:

H+N+S Landschapsarchitecten

H+N+S Landschapsarchitecten maakte samen met de Koninklijke Ginkel Groep een visie voor bloeiende bermen in de Duin- en Bollenstreek. De Ginkel Groep werkt nu samen met JUB Holland aan de uitwerking: de eerste berm is ingezaaid. De basis voor de bermen is een gebiedseigen, bloemrijk heemmengsel: als een goudgele, ecologische dooradering van het landschap. Een bloeiend netwerk langs de wegen verbindt en benadrukt straks eenheid én diversiteit op de schaal van het landschap. Bijzondere onderdelen krijgen een eigen accent en voegen ecologische waarde toe: bij de duinen duinvegetatie met plukken struweel, in de zanderijlandschappen hagen en bij landgoedclusters verwilderingsbollen in paarsblauwe tinten. De Groene Cirkel Bijenlandschap doet met WUR verdiepend onderzoek naar de meest kansrijke plekken voor natuur. Voor een uitgebreide projectbeschrijving, zie http://www.hnsland.nl/nl/projects/uitstraling-duin-en-bollenstreek 

Wilt u hierover meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, of download onze informatie Heem en bollen informatieblad

 

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."