BeeStreet Leeuwarden

Natuurinclusief bouwen

Uitgevoerd door:

Leeuwarden is de culturele hoofdstad van Nederland. Smart Leeuwarden is één van de projecten van Leeuwarden, waar BeeStreet onder valt. Hoofddoel van dit project is meer bijen naar de binnenstad lokken, maar daarnaast ook wateroverlast verminderen en het hergebruiken van water.

Een aantal oplossingen die worden doorgevoerd in de BeeStreet:

  • Beplante bogen in de straat
  • Regenwatertank
  • Groene gevel
  • Drinkfontein
  • Geveltuinen bij winkeliers
  • Waterwall (regenwateropvangsysteem)

Het doel van de BeeStreet is dat de concepten zich gaan verspreiden door het centrum van Leeuwarden.

Delen:

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

"Natuurpro geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit."