Duurzame bedrijfsvoering en ketens

Bij veel bedrijven is duurzaamheid een onderdeel geworden van de identiteit. Duurzame producten, diensten, campagnes en acties zijn in bijna elke sector van de economie te vinden. Het uitdragen en verkopen van deze duurzame identiteit is een geweldige ontwikkeling zolang er aan het onzichtbare deel, de interne bedrijfsvoering, ook aandacht wordt besteed. Als er geld kan worden verdiend aan duurzaamheid, moeten we ook bereid zijn om er in te investeren. En dat begint bij onze eigen keuzes.

Stan van Ginkel van Natuurpro heeft een methode ontwikkeld die draait om de verduurzaming van de interne bedrijfsvoering, en daarmee de keten waar een bedrijf zich in bevindt. De filosofie hierachter is dat de markt goed in staat is om duurzame alternatieven te ontwikkelen, maar het niet automatisch zorgt voor interne keuzes of strategieën die iets anders opleveren dan geld. Maar juist deze keuzes kunnen zorgen voor échte verandering in een sector.

Plan van Aanpak
Fase 1

  1. Visie: een bedrijfsvisie kan functioneren als een leidraad die duurzame keuzes stimuleert en verantwoord. Wij helpen u een visie te formuleren die past bij uw sector aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
  2. Nulmeting: er wordt in kaart gebracht hoe het bedrijf er momenteel voor staat. Wat gaat er al goed? Waar liggen kansen voor verbetering in lijn met de visie?
  3. Doelen: er worden realistische, haalbare doelen opgesteld binnen de eigen invloedsfeer in samenwerking met de eigen werknemers. Wij geloven dat het betrekken van personeel een positieve werking heeft op het behalen van de doelen, en de bereidheid om er iets voor te doen vergroot.

Fase 2

  • Implementatie: uw doelen bevatten altijd lange- en korte termijn doelen. Het verduurzamen van uw wagenpark is bijvoorbeeld iets waar jaren aan gewerkt kan worden. Voor lange termijn doelen worden er strategieën ontwikkeld. Tegelijkertijd zijn er intern altijd doelen waar snel iets aan gedaan kan worden met een groot effect. Zo start je direct met het verduurzamingsproces, én werk je aan de toekomst.

Bent u nieuwsgierig naar de invulling van deze methode voor uw bedrijf? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan via svanginkel@natuurpro.nl.