Tijdelijke natuur

Een kans voor mens en natuur

Tijdelijke Natuur is een regeling waarmee de natuur een kans krijgt op braakliggende terreinen. Met deze regeling voorkomt u problemen met beschermde planten en dieren. U hoeft uw terrein dan niet meer te maaien of braak te houden om beschermde soorten te weren.

Een vraag aan Natuurpro?

Neem contact op met Gert-Jan

Regeling Tijdelijke Natuur

De regeling Tijdelijke Natuur is een ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Door deze ontheffing kan de natuur op het betreffende terrein zich zorgeloos ontwikkelen en loopt u – zelfs wanneer er zich beschermde soorten vestigen – geen risico op juridische problemen. Zonder de ontheffing  kan de vestiging van beschermde soorten uw toekomstplannen met het terrein verstoren. Daarnaast biedt de regeling gelegenheid tot recreatie, waarmee ze een groot maatschappelijk draagvlak heeft. De term ’tijdelijk’ houdt in dat er voor een periode van maximaal tien jaar een ontheffing kan worden aangevraagd. De periode kan op uw verzoek worden verlengd, maar kan ook op elk willekeurig moment worden beëindigd.

Download

Tijdelijke Natuur op uw terrein

Natuurpro kent een unieke samenwerking met hoveniers en adviesbureaus. Met deze partners kunnen we al uw zorgen op dit gebied uit handen nemen, van het aanvragen van een ontheffing en het inrichten van het terrein tot en met het weer bouwrijp maken en de eventuele verplaatsing van beschermde soorten, inclusief de bijbehorende communicatie. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, of aan de slag wilt met tijdelijke natuur op uw terrein.

Gerelateerde projecten