Integrale gebiedsontwikkeling door groen

De Nieuwe wAarde is een initiatief van Buiting Advies en Imagro dat streeft naar de borging van biodiversiteit, gezondheid en klimaat in ontwerp en beheer van de groene ruimte. Het doel is om deze drie thema’s zo veel mogelijk een plek te geven bij de (her)ontwikkeling van de stedelijke omgeving. De vraag van de opdrachtgever staat in dit proces centraal, maar gaandeweg worden bijkomende kansen voor alle thema’s in beeld gebracht. Hier ligt de kracht van De Nieuwe wAarde: een integrale aanpak die gemiste kansen voorkomt. Door middel van een GIS-viewer wordt data rondom biodiversiteit, klimaat en gezondheid geanalyseerd en gevisualiseerd om tot groene ingrepen te komen met het grootste effect voor het gebied in kwestie.  Dit is niet alleen nuttig voor nieuwbouw projecten, maar juist ook voor herinrichting- en beheeropgaven. Zo maken we in samenwerking met alle betrokken partijen een mooiere omgeving die zorgt voor meer beweging, meer flora en fauna en minder last van klimaateffecten.

 

Wilt u meer weten?

Lees dan dit praktijkvoorbeeld, vraag een proefgesprek aan of neem contact met ons op via svanginkel@natuurpro.nl