Bras Fijnaart is in 1957 opgericht. Aanvankelijk bestond het werk met name uit loonwerk bij boeren en fruitkwekers. De huidige directeur heeft de organisatie overgenomen van zijn vader en oom in 1988. In die tijd waren er circa 15 mensen in dienst. Na de overname door Goof Rijndorp beleefde BRAS FIJNAART een flinke groeiperiode en ontwikkelde het bedrijf zich tot het huidige veelzijdige groenbedrijf. Met de kennis en ervaring van drie generaties heeft Bras Fijnaart zich ontwikkeld tot een hypermodern bedrijf. Aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden, cultuurtechniek en erosiebestrijding zijn onze specialismen. Hierbij vinden wij duurzaamheid en een duurzame relatie met klanten, medewerkers en al onze belanghebbenden uiterst belangrijk.

Natuurlijke begroeiingen
Een natuurlijker vegetatie verfraait de omgeving voor de mens, iets waaraan wij graag nog meer onze bijdrage willen leveren.
Toepassing van een natuurlijker vegetatie op zo groot mogelijke schaal is gunstig voor de diversiteit, waardoor ook de leefomgeving van de mens verbetert.

Onze specialiteit: hydroseeding / erosiebestrijding
Door middel van hydroseeden worden allereerst stuiven en bodemerosie voorkomen. Ook zeer steile taluds kunnen hiermee behandeld worden. Hydroseeden is daarnaast bij uitstek geschikt om kruidenmengsels toe te passen. De fijne zaden worden door de emulsie goed verdeeld over de oppervlakte en vinden een tijdelijk kiembed in de mulch. Na verloop van tijd verdwijnen de toegepaste hulpstoffen (deze zijn biologisch afbreekbaar) en nemen de wortels van de ingezaaide kruiden en/of grassen de erosiewerende werking over.

Contactgegevens Natuurpro adviseur
Mevr. C. Duijndam
Tel. 0168-462856
Email: connie@brasfijnaart.nl